Yaptığımız
Faaliyetler
HABERDAR OLUN Seminerler ve Toplantılar - Teknik Geziler - Kurum Ziyaretleri Jeoloji Mühendisliği'nin önemi için hep birlikte varız...
DERNEK OLARAK
YAPABİLECEĞİMİZ
PROJELER...
İLETİŞİME GEÇİN - ÇOK ETKENLİ AFET RİSK ANALİZİ (DEPREM, HEYELAN, YAĞIŞ V.B.)
- DOĞAL TAŞ AGREGA VE YAPITAŞI POTANSİYEL ALAN TESPİTİ
- MESLEKİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
- ÜLKE ZİYARET ÖNCESİ ÖN BİLGİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Ziyaret gidilecek ülke ile ilgili aşağıdaki konuları içeren ön rapor hazırlanması.
* Bölgenin jeoloji haritası
* Deprem aktivitesi,
* Yeraltı kaynakları
* Yer üstü su kaynakları
* Yeraltı su kaynakları
2021
Jeoloji Mühendisliği
Uygulamaları
GET STARTED TODAY FAYDALI PROGRAMLAR
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ
DERNEĞİ

www.jeolojider.org
jeolojider@gmail.com

FAALİYETLER PROJELER EĞİTİM BİZ KİMİZ

Antarktika’da ilk Türk Akademisyen!

Antartika'ya giden İÜ-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Dr. Yakup Çelik, buzul dünyasını inceleyen ilk Türk bilim adamı oldu.Çelik, Antartika Kutup Bilimsel Araştırmalar Merkezi (TAKBAM) tarafından oluşturulması planlanan Türkiye üssünün jeolojik yapısını da inceledi. 13 ülke geçerek bölgeye ulaştığını kaydeden Çelik, “Güvenlik nedeniyle belli bölgelere giremedik. Sahilde bulunurken buzların kırılma sesi insanı çok etkiliyor.” dedi.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

Ülkesine ve Milletine gönülden bagli Jeoloji Mühendislerinden olusan, akademik, mühendislik, sosyal ve kültürel tecrübelerini toplumla paylaşmayı gaye edinimis bir müteşekkildir. Bayrağı, Devleti ve Milleti ile barışık, Üyeleriyle istişare ederek stratejilerini oluşturan Yerbilimleri ve Ülke gündemini ilgilendiren konularda basın açıklaması yaparak: konferanslar, paneller düzenleyerek ve raporlar hazırlayarak, çalışmalar gerçekleştirecek olduğumuzu tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.